Kontakta oss

Fullerö Hage utvecklas av Urbanica som under en längre tid har arbetat för att ta fram en ny detaljplan för handel, service och bostäder i Fullerö strax norr om Uppsala. Detaljplan för ca 500 bostäder i östra delen av området blev klar 2015. Då efterfrågan på bostäder i Uppsala är fortsatt stark har man gått vidare med planarbete för ytterligare ca 700 bostäder. Eftersom även behovet av mark för verksamheter är stort ingår också en företagspark i förslaget till detaljplan i den västra delen av Fullerö Hage. I februari 2016 gavs positivt planbesked för denna nya etapp. Ett beslut som fattades i politisk enighet. Urbanica arbetar tillsammans med kommunen, landskapsarkitekter, väg-, vatten-, installations-, brand- och bullerkonsulter mm i den fortsatta planprocessen.

 

Björn Lundman

Projektledare


+46 (0) 70–601 75 57

bjorn@urbanica.se

Vahik Abrami

Verkställande Direktör


+46 (0) 70-895 85 42

vahik@urbanica.se