Fullerö Hage TAR DIG NÄRA

Mitt20161011_fullerohage_presentation_kortpng_page3 i landets mest expansiva region, mellan stad och land, bygger vi Fullerö Hage. En helt ny stadsdel med varierad bebyggelse, skolor och en modern företagspark. Här bor du omgiven av vackra grönområden och med skogen tätt intill. Förskola har du precis runt knuten. Vardagspusslet har aldrig varit enklare att lägga – eller roligare.

 

 


EN NY STADSDEL VÄXER FRAM

I den första etappen planeras runt 500 bostäder, alla med skogen runt knuten. I Fullerö Hage finns möjlighet till ett rikt friluftsliv och det är nära till sport- och kulturaktiviteter i Storvreta och Uppsala.

 

Etapp 1

Bostadsområdet
Etapp 1 kommer att bestå av en bra blandning av olika bostadstyper. Längst i väster byggs ca 200 lägenheter i fyravåningshus. Det kommer bli både hyresrätter och bostadsrätter. I södra delen av området byggs en förskola med ca 200
platser. Återstoden av Etapp 1 består av ca 300 radhus och villor på 1-2 våningar utmed den samlande centrala Solparken på ca 25.000 kvm. Förskolan kommer att ligga i direkt anslutning till både parken och skogen. Förslaget till gestaltning är preliminärt och kan komma att ändras. Se detaljplan.

Trafikantservice 
Målsättningen är att detta ska vara på plats och erbjuda basservice inför byggandet av Etapp 1. Fastigheten som är avsett för Trafikantservice i form av Drivmedel, bilservice och Fast food, omfattas av ca 16000 kvm mark med en byggrätt på 2000 kvm.


Etapp 2

Fler bostäder och skola/förskola
20161011_fullerohage_presentation_kortpng_page4

Bostadsdelen av etapp 2 ligger omedelbart väster om bostadsdelen av etapp 1. Den kommer att bestå av flerfamiljshus med 4-5 våningar. Totalt planeras drygt 100 bostäder i denna etapp. I samma område kommer en skola och en förskola att byggas.

Företagspark

Närmast E4:an och väg 290 bygger vi en företagspark som även kommer att innehålla handel och service. Genom parkens placering får verksamheterna bra skyltlägen och bostäderna österut. Byggnaderna i företagsparken kommer att vara på 1-3 våningar. Även företagsparken kommer att innehålla många gröna stråk. När man passerar på vägen utanför så kommer man att se en grön och inbjudande företagspark, där träd och natur kommer att utgöra betydande inslag.