Vägar/cykelvägar i området

Alla stora vägar och cykelvägar ägs utav kommunen.

 För mer info kontakta kommunen.

Solparken & dammarna

Parken ägs av kommunen och dammarna av Uppsala Vatten. För mer info kontakta kommunen eller Uppsala Vatten.

 

Bullervallen
(vid Brf Fullerö Hage)

Syftet med vallen är för att minska ljudet från järnvägen. Marken mellan husen och vallen och även delar av vallen tillhör Brf Fullerö Hage.

Kom nära i Fullerö Hage