Vägar/cykelvägar i området

Alla stora vägar och cykelvägar ägs utav kommunen.Arbetet ska vara ute på upphandling och förhoppningsvis kan det ske i höst.

 För mer info kontakta kommunen.

Rasq Biltvätt

Rasq Biltvätt smygstartade i Fullerö Hage under juli månad. Den nya biltvätten har 5 tvätta själv platser, 1 automattvätt, 2 dammsugare och ett luftskåp. Biltvätten är öppen 7-22 alla dagar. För mer info besök www.rasq.se

Solparken & dammarna

Marken ägs av kommunen och arbetet med parken är ute på upphandling. Det är Uppsala Vatten som beställt dammarna och inget mer arbete kommer att göras kring dessa har det sagts. För mer info kontakta kommunen eller Uppsala Vatten.

Bullervallen
(vid Brf Fullerö Hage)

Syftet med vallen är för att minska ljudet från järnvägen. Marken mellan husen och vallen och även delar av vallen tillhör Brf Fullerö Hage.

Kom nära i Fullerö Hage
Close Menu