FULLERÖ HAGE TAR DIG NÄRA

Fullerö Hage utvecklas av Urbanica som under en längre tid har arbetat för att ta fram en ny detaljplan för handel, service och bostäder i Fullerö strax norr om Uppsala. Detaljplan för ca 500 bostäder i östra delen av området blev klar 2015. Då efterfrågan på bostäder i Uppsala är fortsatt stark har man gått vidare med planarbete för ytterligare ca 100 bostäder. Eftersom även behovet av mark för verksamheter är stort ingår också en företagspark i förslaget till detaljplan i den västra delen av Fullerö Hage.

Kom nära i Fullerö Hage
Close Menu