FULLERÖ HAGE TAR DIG NÄRA

Fullerö Hage är en ny stadsdel ca 9 km norr om centrala Uppsala som utvecklas av Urbanica. Arbetet med att ta fram detaljplaner för verksamheter, handel, service och bostäder har pågått under många år. Detaljplaner för ca 500 bostäder och en förskola i östra delen av området samt ett trafikantservicekvarter blev klara 2015. Sedan dess har ca 400 bostäder, en förskola, en butik, en biltvätt, en bilverkstad och en bensinstation uppförts. Arbete pågår med ytterligare två detaljplaner som ska innehålla ett verksamhetsområde på 25 hektar, en skola, en förskola och ytterligare ca 100 bostäder. Dessa planer beräknas vara klara under 2021 och 2022.

Kom nära i Fullerö Hage