Panghus

Markerr1
1
BOKLOK
2
3
4
5
6
7
8
9

Längst in i området ser man bostadsrättsvillor från Panghus som har etablerat sig.