You are currently viewing Trafikantservice

Trafikantservice

 

Bygget med butiken och tvätthallarna är i full gång på Trafikantservice tomten. Stommen är rest och en del av väggarna är på plats. Nu går det snabbt och det ska bli riktigt kul att få servicebutiken på plats. Läs mer